www.voxgarden.com

Biography

Bjørn Norvall Hoemsnes

Bjørn Norvall Korsan Hoemsnes was born in Molde on the west coast of Norway and grew up in Oslo. He started to compose at an early age, and soon established an interest in transgressional music. Regardless of this, his compositions are inspired also by tradition and retrospect. He produces rhythmic popular music just as readily as classical, kitsch or experimental “ding dong” music. His tonality stretches all the way from A to Z, with a feeling of aesthetics always a prime focus. voxgarden is currently working on a project of Internet publication of Hoemsnes works in the name of his alter ego: norwalltino. Hoemsnes has published work on Aurora CD, the Norwegian Composers Union’s own label. Currently Hoemsnes is working full time at 'Kulturskolen' in Horten, Re and Stokke in Vestfold Fylke, Norway.

NORSK:
Bjørn Norvall Korsan Hoemsnes
er født i Molde og vokst opp i Oslo. Startet å komponere i ung alder og orienterte seg tidlig i grenseoverskridende musikkgenre. Likevel er Hoemsnes' musikk preget av tradisjon og tilbakeblikk i kjente genre. Lager rytmisk populærmusikk like gjerne som klassisk kitsch og eksperimentell-pling-plong-musikk. Tonaliteten er fra A til Å, estetikken står i fokus. Hoemsnes har fått utgitt verker på Aurora CD, Norsk Komponistforening egen label. For tiden er Hoemsnes fulltidsansatt i Kulturskolen i Horten, Re og Stokke kommuner i Vestfold.